Sjöentreprenader ABdisponerar ett antal enheter som dels är sjöbundna, dels är demonterbara för transport till insjöar och andra vattendrag.

Vi hoppas att detta kan ge en indikation på vad vi kan erbjuda. Vår erfarenhet är att det är kombinationen av enheter som avgör vad som kan vara intressant.

Sjöentreprenader AB har många återkommande kunder och det tycker vi är ett tecken på att vi står bra rustade inom vårt arbetsområde.

Sjöbundna

Vi har följande sjöbundna enheter:

Albatros
Längd 39,60m bredd 12,50m djup 1,25 i aktern.
Förankringsben 12m,17m,24m.
Bogpropeller.
7 st hytter ,stor mäss,kök dusch toaletter.

Landtransportabla

Till de landtransportabla enheterna hör:

  • Flexifloat pontoner i 5 x 2,5 m. format
  • Delbar bärare till enskopeverk med stödben, 25 x 10 m
  • Arbetsbåtar i varierande storlekar

Vi har även andra arbetsmaskiner som till exempel grävare, kranar, lastmaskiner och dylikt.